Društveni mediji
Kontaktirajte nas
Adresa

E-mail

xxxxxx unhide

Telefon

xxxxxx unhide

Faks

xxxxxx unhide

Select map

Prirodna višejezičnost

Prirodno podržana višejezičnost, bez potrebe za dodacima. Svaki element može biti preveden i moguće je dodavati jezike po želji.

Prilagodljiv

Aplikacija bazirana na CodeIgniter PHP frameworku, ako ste upoznati s CodeIgniterom lako ćete modificirati sustav.

Bootstrap ugrađen

Administracija i klijentska stranica bazirana na Boostrtapu i jednostavna za prilagodbu.

Jednostavan

Struktura webstranice jasna. Upravljanje elementima poput stranica, nekretninama ili slikama jednostavna pomoću drag'n'drop!

Sustav predložaka

Jednostavan CodeIgniter Template Parser Class ili alternativna PHP syntax-a podržana.

Robustan

Razvijen da buje jednostavan i izgledom robustan, ugrađeno Metro style Admin sučelje

 

 

 

 

Agenti

Kety Springs

+385 (0)91 123 321
kety@estatepoint.com

Pero Petrić

+385 (0)92 123 321
pero@estatepoint.com

Lazo Biškup

+385 (0)98 676 565
lazo@estatepoint.com

Registered users

Clients

Completed projects

Casting-uri New Media

Agencije